Category Archives: Логістика

Управління ланцюгами постачань швидкопсувних продуктів харчування

Опис пропозиції: Розроблено систему управління постачаннями ШПХ, сутність якої полягає у створенні методичних основ, що ідентифікують складові підсистеми загального технологічного ланцюга постачань на основі визначення процедур інформаційного, нормативно-параметричного і організаційно-реалізаційного характеру щодо формування оптимальних умов виконання замовлень з урахуванням допустимого

Використання інформаційних технологій для розв’язання незбалансованих вантажних перевезень на транспортної мережі

Опис пропозиції: Розроблена методика та алгоритм логістичного підходу до організації незбалансованих вантажних перевезень на транспортних мережах, яка реалізована у вигляді програмно-інструментального комплексу, який об’єднує етап зведення мережевого представлення схеми доставки вантажів до табличного вигляду і етап планування і подальшого здійснення

Методологія формування раціональної структури виробничих систем для обслуговування інтегрованих вантажопотоків у міжнародному сполученні

Опис пропозиції : Нова технологія формування раціональної структури виробничих систем для обслуговування інтегрованих вантажопотоків міжнародного спрямування забезпечує: розв’язання задачі надійного визначення функціональних характеристик вантажоутворюючих масивів в ринкових умовах; розв’язання задачі ритмічної і безперебійної роботи митно-транспортних вузлів з дотриманням визначеного рівня

Технологія вибору раціонального і клієнто-орієнтованого методу організації міжнародних автомобільних перевезень партіонних вантажів

Опис пропозиції: В сучасних умовах в країні підвищення ефективності роботи автотранспортних підприємств є дуже важливою задачею. Тому українські перевізники повинні освоювати нові напрями перевезень і методи організації доставки вантажів з урахуванням індивідуальних вимог клієнтів. Розроблена  методика вибору раціонального і клієнто-орієнтованого