Category Archives: Комп’ютерне програмне забезпечення

Методика порівняння експлуатаційних витрат автобусів та тролейбусів з різними видами силових установок

Опис пропозиції: Ключовим у даній методиці є математичне моделювання формування експлуатаційних витрат автобусів та тролейбусів з різними видами силових установок під час використання на маршрутах з частковою відсутністю контактної мережі, де необхідно використовувати автономний хід. Авторами методики, після аналізу складу експлуатаційних

Маркетинговий аналіз енергетичної ефективності транспортних засобів

Опис пропозиції: Забезпечення збереження енергії та ресурсів при створенні та експлуатації автотранспортних засобів є основною ідеєю управління розвитком рухомого складу в автотранспортній системі. Різноманітність умов експлуатації обумовила широку спеціалізацію автомобілів, які відрізняються специфічними властивостями, що забезпечують їх використання в конкретних

Система Рятівний Вектор/Vector Rescue проєктування схем розосередження пасажиро- та транспортних потоків за умов протизаконного втручання у функціонування об’єктів транспортної інфраструктури

Опис пропозиції: За основу ідеї взято вимогу щодо швидкої та адекватної реакції на складні завдання щодо транспортного обслуговування за умов протизаконного втручання у функціонування вулично-дорожньої мережі та діяльність міського, приміського та міжміського пасажирського транспорту. Система забезпечує  невідкладні заходи щодо розосередження

Імітаційне моделювання процесів оптимізації розподілу пунктів доставки вантажів за допомогою методу променевої терапії

Опис пропозиції: Запропоновано метод та створено програмне забезпечення, що дозволяє знаходити оптимальне розташування пунктів доставки вантажів на базі методу променевої терапії. Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Запропонований метод можна використати при удосконаленні існуючих методів та розробці  програмного забезпечення для управління процесами доставки вантажів.