Category Archives: Інформаційно-комунікаційні системи та платформи

Реінжиніринг єдиної інформаційної системи управління проектами та програмами «Наука в університетах»

Опис пропозиції: В сучасних умовах глобалізованого інформаційного суспільства, застосування проектного підходу є однією з найбільш значущих складових виробничої та фінансово-економічної діяльності, яка забезпечує успішність ведення бізнесу – ефективність виконання проектів та гарантує відповідну якість їх результатів. Разом з тим якість

Інформаційне і алгоритмічне забезпечення в процесах управління системами організаційного типу

Опис пропозиції: Розроблені інформаційно-логічні моделі та алгоритми інформаційного забезпечення в процесах управління систем організаційного типу та їх реалізації можуть бути застосованими для підвищення якості процесу управління систем організаційного типу. Інформаційне і алгоритмічне забезпечення є невід’ємною складовою забезпечення процесів управління систем