Category Archives: Економіка

Методологія формування раціональної структури виробничих систем для обслуговування інтегрованих вантажопотоків у міжнародному сполученні

Опис пропозиції : Нова технологія формування раціональної структури виробничих систем для обслуговування інтегрованих вантажопотоків міжнародного спрямування забезпечує: розв’язання задачі надійного визначення функціональних характеристик вантажоутворюючих масивів в ринкових умовах; розв’язання задачі ритмічної і безперебійної роботи митно-транспортних вузлів з дотриманням визначеного рівня

Економіко-правове забезпечення антикризового управління персоналом в сучасних реаліях розвитку бізнесу

Опис пропозиції: Проведено фундаментальні дослідження теоретико-методологічних основ економіко-правового забезпечення антикризового управління персоналом в сучасних реаліях розвитку бізнесу. Виявлено, що успішне антикризове управління персоналом залежить від здатності вищих посадових осіб організації розробляти й впроваджувати багатоцільові стратегії запобігання потенційних проблем і усунення

Концептуальні основи і чинники становлення інноваційної економіки України

Опис пропозиції: Проведено фундаментальні дослідження теоретико-методологічних основ і чинників становлення інноваційної економіки України. Виявлено, що країни, які впроваджують науково-технічні розробки та інноваційно орієнтовані стратегії глобальної конкурентоспроможності, демонструють стійку конкурентоспроможність та довгострокове зростання. З цієї причини країни повинні розробляти економічні стратегії

Економіко-правове забезпечення антикризового управління персоналом в сучасних реаліях розвитку бізнесу

Опис пропозиції: Проведено фундаментальні дослідження теоретико-методологічних основ економіко-правового забезпечення антикризового управління персоналом в сучасних реаліях розвитку бізнесу. Виявлено, що успішне антикризове управління персоналом залежить від здатності вищих посадових осіб організації розробляти й впроваджувати багатоцільові стратегії запобігання потенційних проблем і усунення