Category Archives: Дорожні машини

Енергозабезпечення пуску холодного двигуна внутрішнього згорання з використанням термоелектричного генератора

Опис пропозиції: Теоретичні та експериментальні дослідження термоелектричної системи, яка накопичує теплову енергії відпрацьованих газів і в процесі функціонування дозволяє тривалий час підтримувати оптимальну температуру акумуляторної батареї під час утримання автомобіля в умовах низьких температур оточуючого повітря, що створює необхідні умови

Модель оцінки надійності та довговічності героторного насосу

Опис пропозиції: При використанні методу регресійного аналізу і  статистичній обробці емпіричних даних цей можливо вирішити наступні основні задачі: – визначити значення оцінок коефіцієнтів рівняння регресії (параметрів математичної моделі); – виявити наявність і кількісно оцінити силу зв’язку між вихідним параметром у і

Методичні вказівки до виконання завдань самостійних робіт з дисципліни «Теоретична механіка» (розділ «Динаміка та аналітична механіка») для студентів денної форми здобуття освіти

Опис пропозиції: Методична розробка рекомендується для студентів технічних вузів денної форми здобуття освіти галузі знань 19 “Архітектура та будівництво” спеціальностей 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”; галузі знань 13 “Механічна інженерія” спеціальностей 131 “Прикладна механіка”,

Методичні вказівки до виконання циклу розрахунково–графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ «OpenModelica» для студентів заочної форми здобуття освіти

Опис пропозиції: Методична розробка рекомендується для студентів заочної форми здобуття освіти технічних вузів галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»; галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування». Методичні вказівки вміщують завдання до виконання циклу розрахунково-графічних робіт