Category Archives: Дорожні машини

Методичні вказівки до виконання завдань самостійних робіт з дисципліни «Теоретична механіка» (розділ «Динаміка та аналітична механіка») для студентів денної форми здобуття освіти

Опис пропозиції: Методична розробка рекомендується для студентів технічних вузів денної форми здобуття освіти галузі знань 19 “Архітектура та будівництво” спеціальностей 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”; галузі знань 13 “Механічна інженерія” спеціальностей 131 “Прикладна механіка”,

Методичні вказівки до виконання циклу розрахунково–графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ «OpenModelica» для студентів заочної форми здобуття освіти

Опис пропозиції: Методична розробка рекомендується для студентів заочної форми здобуття освіти технічних вузів галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»; галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування». Методичні вказівки вміщують завдання до виконання циклу розрахунково-графічних робіт

Лабораторний посібник-практикум з дисциплін «Конструювання і випробування гідроприводів» та «Експлуатація і випробування дорожніх машин» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»

Опис пропозиції: В посібнику викладено основні відомості про гідравліку, як науку, приведено опис конструкції та роботи основних гідравлічних машин гідрооб’ємного приводу, рідин, що використовуються під час роботи з ними. Дано основні позначення на гідравлічних схемах приводів машин з прикладом гідравлічної

Методика визначення курсової стійкості універсальної землерийної машини

Опис пропозиції: Розроблена математична модель визначення силового навантаження робочого обладнання універсальної землерийної машини, що базується на врахуванні фізичних особливостей процесу копання ґрунту в режимі віяльно-поступальної подачі роторного робочого органа на забій, дозволяє з достатньою точністю виконувати розрахунки курсової стійкості машини