Category Archives: Будівництво та експлуатація в дорожньо-транспортній галузі

Методичні вказівки до виконання завдань самостійних робіт з дисципліни «Теоретична механіка» (скорочений курс) для студентів денної форми здобуття освіти

Опис пропозиції: Методична розробка рекомендується для студентів технічних вузів денної форми здобуття освіти за скороченим терміном навчання галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 015 «Професійна освіта (транспорт)». Методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання завдань самостійних робіт з дисципліни «Теоретична механіка» (розділ «Динаміка та аналітична механіка») для студентів денної форми здобуття освіти

Опис пропозиції: Методична розробка рекомендується для студентів технічних вузів денної форми здобуття освіти галузі знань 19 “Архітектура та будівництво” спеціальностей 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”; галузі знань 13 “Механічна інженерія” спеціальностей 131 “Прикладна механіка”,

Система Синергія Витривалості Україна/Synergy of Endurance Ukraine проєктування цементобетонних дорожніх одягів для застосування в несних конструкціях з різними режимами роботи та умов експлуатації

Опис пропозиції: За основу ідеї взято поєднання системи знань у різних галузях для вирішення актуальних проблем державного, галузевого та регіонального рівнів щодо експлуатаційної надійності і довговічності аеродромних та автодорожніх покриттів й раціонального використання місцевих ресурсів. Підвищення несної здатності, тріщиностійкості, довговічності

Шумозахисні екрани для захисту примагістральних територій від шуму транспортних потоків

Опис пропозиції: Для зниження рівня транспортного шуму, що створюють автотранспортні засоби при русі по магістралях, широко використовуються шумозахисні споруди. Дані споруди бувають багатьох видів в залежності від габаритних розмірів, матеріалу, акустичних властивостей тощо. Тонкі шумозахисні споруди називають акустичними екранами. Для