Category Archives: Технологічні пропозиції

Рекомендації щодо покращення фінансового забезпечення вітчизняної транспортної галузі

Опис пропозиції: Розроблено практичні рекомендації, щодо визначення та реалізації заходів по покращенню фінансового забезпечення підприємств вітчизняної транспортної галузі, які направлені на створення умов подальшого розвитку підприємств, підвищення їх конкурентоспроможності, покращення умов обслуговування споживачів транспортної продукції. Впровадження розроблених рекомендацій в практичну

Поліпшення пускових якостей транспортних двигунів за низьких температур навколишнього середовища

Опис пропозиції: Теоретичні та експериментальні дослідження впливу підігріву повітря на впуску двигуна в умовах низьких температур навколишнього повітря на паливно-економічні та екологічні показники автомобільних двигунів. Аналіз напрямів поліпшення паливної економічності двигунів внутрішнього згоряння рекуперацією теплової енергії відпрацьованих газів; аналіз пристроїв

Методичні рекомендації для підготовки до лекційного курсу, семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Теорія міжкультурної комунікації» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія»

Опис пропозиції: Методичні рекомендації для підготовки до лекційного курсу, семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Теорія міжкультурної комунікації» розроблені з метою забезпечення їх ефективної підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи. Методичні рекомендації містять вправи та завдання для

Методика порівняння експлуатаційних витрат автобусів та тролейбусів з різними видами силових установок

Опис пропозиції: Ключовим у даній методиці є математичне моделювання формування експлуатаційних витрат автобусів та тролейбусів з різними видами силових установок під час використання на маршрутах з частковою відсутністю контактної мережі, де необхідно використовувати автономний хід. Авторами методики, після аналізу складу експлуатаційних