Category Archives: Технологічні пропозиції

«Програма та методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Господарський процес» для студентів, які навчаються за спеціальністю 081 «Право»

Опис пропозиції: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Господарський процес» для студентів розроблені з метою забезпечення їх ефективної підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи. Методичні вказівки містять вправи та процесуальні задачі для самостійного опрацювання та подальшого

«Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Господарський процес» (особлива частина) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право»

Опис пропозиції: Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Господарський процес» для студентів розроблений з метою забезпечення їх ефективної підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи. Студентам запропоновано короткий виклад лекційного матеріалу з господарсько-процесуального права, контрольні питання для перевірки знань, рекомендовану

«Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Господарський процес» (загальна частина) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право»

Опис пропозиції: Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Господарський процес» для студентів розроблений з метою забезпечення їх ефективної підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи. Студентам запропоновано короткий виклад лекційного матеріалу з господарсько-процесуального права, контрольні питання для перевірки знань, рекомендовану

«Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Господарський процес» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право»

Опис пропозиції: Методичні вказівки для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Господарський процес» розроблені з метою забезпечення її ефективного написання та захисту. Методичні вказівки містять перелік тем для написання курсової роботи та орієнтований перелік питань, які підлягають висвітленню в кожній