Monthly Archives: травня 2015

Математична модель прогнозування довговічності контактних поверхонь тертя з врахуванням їх трибологічних властивостей

1. Загальний опис: Заголовок: Математична модель прогнозування довговічності контактних поверхонь тертя з врахуванням їх трибологічних властивостей Анотація пропозиції : Фахівцями в області тертя та зношування в машинах університету в м. Києві розроблено математичну модель прогнозування довговічності контактних поверхонь тертя з

Навчальний посібник «Курс практичних навичок з загальної хімії»

1. Загальний опис: Заголовок: Навчальний посібник «Курс практичних навичок з загальної хімії» Анотація пропозиції : Вищий навчальний заклад, м. Київ (Україна), що спеціалізується в області хімічних наук пропонує доповнений і перероблений навчальний посібник, який використовується при підготовці студентів технічних спеціальностей

Учебное пособие «Курс практических навыков по общей химии» (на русском языке)

1. Загальний опис: Заголовок: Учебное пособие  «Курс практических навыков по общей химии» (на русском языке) Анотація пропозиції : Высшее учебное заведение, г. Киев (Украина), которое специализируется в области химических наук предлагает дополненное и переработанное учебное пособие для использования при подготовке

Робоча програма та методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Міжнародна економічна безпека»

1. Загальний опис: Заголовок: Робоча програма та методичні вказівки до проведення практичних  занять з дисципліни «Міжнародна економічна безпека» Анотація пропозиції : Фахівці університету в м. Києві пропонують  Робочу програму та методичні вказівки до проведення практичних  занять з дисципліни «Міжнародна економічна