Monthly Archives: травня 2014

Метод оцінки стану дорожніх конструкцій на стадії експлуатації, основаного на визначенні та аналізі їх деформативних і реологічних параметрів РК0111U000089

1.Автори: д.т.н., проф. Павлюк Д.О., Лебедєв О.С., Тищенко-Тишковець Л.К.. 2.Основні характеристики, суть розробки: В роботі розглянуто питання, пов’язані з експериментальною перевіркою та коригуванням відомих методів оцінки експлуатаційного стану дорожніх конструкцій при статичних та динамічних навантаженнях. Побудовано математичні моделі навантаження дорожніх

Мережа автомобільних доріг загального користування та її вплив на розвиток регіонів України РК 1111U000091

1. Автори: д.т.н., проф. Поліщук В.П., к.т.н., проф. Лановий О.Т., к.т.н., доц. Єресов В.І., к.т.н., доц. Дідківська Л.С., Дмитрієвська К.В., Дзівалтовська І.А. 2.Основні характеристики, суть розробки: Виконання запропонованого проекту у науковому плані спрямоване на одержання нових знань про закономірності функціонування

Методи прогнозування загальних деформацій в зоні впливу мостових переходів на основі моделей неоднорідних потоків РК 0108U0014

1. Автори: В.Я. Савенко, О.С. Славінська та ін. 2. Основні характеристики, суть розробки: У роботі представлено нове вирішення наукової проблеми, що полягає в розробці теорії та методів прогнозування загальних розмивів в зоні впливу мостових переходів, які ґрунтуються на положеннях механіки